Kiinteistönvälittäjän työ

Moni haaveilee kiinteistönvälittäjän työstä, mutta mitä kiinteistönvälittäjän työ todella pitää sisällään?

Kiinteistönvälittäjän työ on asiakaspalvelutyötä. Oman kodin ostaminen ja myynti on usein elämän suurimpia päätöksiä ja siksi avuksi tarvitaan luotettava ja osaava kiinteistönvälitysalan ammattilainen. Kiinteistönvälittäjän työ on itsenäistä työtä, joka vaatii jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. Kiinteistönvälittäjänä voit laatia omat aikataulusi eikä kiinteää työaikaa ole. Monet välittäjät pitävätkin työnsä parhaina puolina sitä, että voivat päättää itsenäisesti omasta ajankäytöstään. Kiinteistönvälittäjän työpäivät venyvät usein ja monet esittelyt sovitaankin iltoihin ja viikonloppuihin, asiakkaille parhaiten sopiviin kellonaikoihin.

 

Menestyvä kiinteistönvälittäjä on ihmisistä kiinnostunut, sosiaalinen ja oma-aloitteinen. Kiinteistönvälittäjältä edellytetään myös aikataulujen suhteen joustavuutta ja aikataulujen yhteensovittamista. Alalla pärjäävät erityisesti pitkäjänteisesti puurtavat välittäjät, jotka pystyvät ohittamaan alkuvaikeudet ja saavuttamaan vakiintuneen asiakaskunnon. Uralla eteenpäin vievät tuloshakuisuus ja halu kehittyä. 

 

Kiinteistönvälittäjän työpäivä koostuu mm. myyntiesitteiden laatimisesta, asiakirjojen tilaamisesta, isännöitsijöiden haastattelemisesta, pankkiaikojen varaamisesta, arviokäynteihin valmistautumisesta, arvokäynneistä, yksityis- ja yleisesittelyistä sekä kaupantekoon valmistautumisesta. Osa välittäjistämme tykkää tehdä töitä enemmän kotona ja toiset taas toimistolla. Tärkeintä on, että jokainen on löytänyt itselleen tehokkaimman ja parhaan tavan ja paikan tehdä töitä. Yhteiset viikkopalaverimme kokoavat koko porukan yhteen ja siellä käydään läpi myyntiin tulevat kohteet sekä yhdistellään asuntoa etsiviä ostajaehdokkaita ja myyntiin tulevia asuntoja. 

 

Kiinteistönvälitysalalla on yleisin käytössä oleva palkkausmalli on provisiopalkkaus. Kiinteistönvälittäjän palkka riippuu siis täysin siitä, kuinka monta asuntoa on kuukauden aikana myynyt. Jokainen kuukausi lähtee aina puhtaalta pöydältä. Tulot jakautuvat vuositasolla usein epätasaisesti, koska yhtään samanlaista kuukautta ei ole. Tämä vaatiikin välittäjältä pitkäjänteisyyden lisäksi hyvää stressinsietokykyä. Palkka ei tule automaattisesti vaan sen eteen tulee tehdä paljon töitä. 

 

Välittäjän työssä tärkeä osa on verkostoituminen. Jatkuva potentiaalisten ostajien kokoaminen ja myytävien asuntojen yhdistäminen muodostavat yhdessä jatkuvan virran, joka mahdollistaa parhaan tuloksen tekemisen. Hyvä ostokokemus johtaa yleensä kiinteistönvälittäjän suosittelemiseen, joka kasvattaa välittäjän luotettavuutta. Monet myyntitoimeksiannot tulevatko suositusten kautta.

 

Mitä kiinteistönvälitysalalla käytössä olevat lyhenteet tarkoittavat?

 

KED (Kiinteistöedustajan tutkinto)
Kiinteistöedustajan tutkinnon suorittanut osaa perustiedot kiinteistönvälittäjän työstä. Koulutus tukee myös valmistautumista Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan järjestämään kiinteistönvälittäjäkokeeseen (LKV-pätevyys).

 

KiLAT (Liiketoiminnan ammattitutkinto, kiinteistönvälityksen osaamisala)
KiLAT on lyhenne liiketoiminnan ammattitutkinnosta, joka on suuntautunut kiinteistönvälitykseen. Tutkinnon suorittanut henkilö kykenee toimimaan ammattitaitoisesti kiinteistöjen myyntitehtävissä. KiLAT-tutkinnon suorittaminen on hyvää valmistautumista myös LKV-kokeeseen.

 

LVV (Laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä)
Lain mukaan LVV-pätevyyden hankkinut henkilö saa käyttää nimikettä laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä tai vuokravälittäjä. LVV-pätevyyden voi hankkia suorittamalla hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LVV-kokeen. Vuokrahuoneistoja välittävän liikkeen palveluksessa olevista henkilöistä vähintään puolilla pitää olla LVV-pätevyys.

 

LKV (Laillistettu kiinteistönvälittäjä)
Lain mukaan vain LKV-pätevyyden hankkinut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä. LKV-pätevyyden voi hankkia suorittamalla hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LKV-kokeen. Koe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. LKV-kokeessa mitataan välitysalan lainsäädännön tuntemista. LKV-pätevä henkilö osaa omassa työssään noudattaa alan lainsäädäntöä ja hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälitysliikkeen välittäjistä vähintään puolella on oltava LKV-pätevyys.

 

YKV (Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto)
Ylemmän kiinteistönvälittäjän koulutuksessa syvennytään kiinteistönvälittäjän ammattiosaamiseen sekä annetaan valmiuksia toimia johtotehtävissä kiinteistönvälitysalalla. YKV-tutkinnon voi suorittaa monimuoto-opintoina, jotka kestävät normaalisti runsaan vuoden. YKV-opintoihin hakevalta henkilöltä edellytetään vähintään neljän vuoden kokemusta kiinteistönvälitysalalta tai vastaavien tehtäviän hoidosta sekä LKV-pätevyyttä. YKV-koulutuksessa keskitytään mm. juridisen ajattelunkehittämiseen, kaavoitukseen, rakentamiseen, kiinteistönmuodostukseen, talotekniikkaan verotukseen sekä asunto-osakekauppaan ja kiinteistökauppaan.

 

AKA (Auktorisoitu kiinteistönarvioja)
Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka kykenee puolueettomasti ja ammattitaitoisesti arvioimaan kiinteistöjä. Kotijoukkueen auktorisoidut kiinteistönarvioijat löydät täältä. 

 

Sinustako kiinteistönvälittäjä?
Jos työ kiinteistönvälittäjänä kiinnostaa, voit jättää avoimen hakemus täällä.